سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناهید رشید – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفاشهر، باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان، صفاشهر، ایران
ماجد نجاریان – استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه ازاد واحد فلاورجان،ایران

چکیده:

دعا در قرآن کریم از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است یکی از اسلوب های زیبای قرآن کریم برای موضوع دعا این است که دعا را به سه شیوه بیان کرده است شیوه اول: آیاتی که شکل دعا دارند . شیوه دوم : دعاهایی هستند که خداوند متعال آن را به مومنین و پیامبر آموزش می دهد که چگونه دعا کنند . شیوه سوم: دعاهای انبیاء الهی ، مومنین و فرشتگاه است . اسلوب دیگر قرآن کریم از جهت موضوع و محتوای دعا این است که دعا به دو شیوه ذکر شده است . شیوه اول: حمد و ثنای خداوند متعال است شیوه دوم : طلب حاجات و خواسته ها از خداوند است این طلب حاجات به دو اسلوب بیان شده است اسلوب اول: به صورت طلب صریح به صیغه امر استدعائی و نهی استدعائی نیست بلکه کنایه از طلب حاجات است . مقاله حاضر به بررسی اسالیب دعا های قرآنی می پردازد .