سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم انبارداران – کارشناس
مرتضی زند رحیمی – استاد یار،بخش مهندسی متالوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق استحکام ضربه ای چدنهای با گرافیت فشرده CG در دو درجه حرارت 25 و 600 درجه بررسی شده است چدنهای فرتیی ریختگی با درصدهای متفاوت از گرافیت فشرده کرمی شکل بوسیله استفاده از مقادیر متفاوت کروی کننده تولید شدند چدنهای بازمینه پرلیتی 30-35% پرلیت بوسیله عملیات حرارتی ریختگی ها حاصل شدند. نتایج حاصله نشان میدهد که الف) درچدنهای CG با زمینه تشابه افزایش درصد گرافیتهای کرمی شکل باعث کاهش استحکام ضربه ای می شود اما استحکا م انها ازچدن خاکستری بیشتر است ب) درچدنهای CG با درصدهای گرافیتهای کرمی شکل مشابه چدنهای با زمینه فریتی دارای استحکام ضربه ای بالاتر نسبت به چدنهای با زمینه پرلیتی است.