سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عطارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه اصفهان
مهدی مومنی – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان
سیدامیرحسن منجمی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده:

استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر ماهواره ای، به عنوان یک موضوع مهم تحقیقاتی در حوزه سنجش از دور و ماشین بینایی مطرح است. الگوریتم های بسیاری برای استخراج ساختمانها از تصاویر ماهوارهای ارائه شدهاند که غالبا معیارهای رادیو متریکی و هندسی، تشخیص لبهها و سایه را به عنوان معیارهای استخراج ساختمان در نظر گرفته اند. در این مقاله سعی شده با استفاده از آنالیز واریانس و در نظر گرفتن توامان مقادیر واریانس ساختمان و پیکسل های مجاور به ارائه راهکاری جهت شناسایی و استخراج اتوماتیک ساختمان در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا بپردازد.