سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق محمدیان – کارشناسی ارشد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابک
علی سعیدی – استاد ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ، استخراج مس از کنسانتره مس اکتیو شده معدن میدوک به کمک فروشویی در محلول اسید سولفوریک رقیق مورد بررسی قرار گرفت . همچنین اثر فعال سازی مکانیکی بر فرآیند تشویه بررسی شد و نهایتا اثر توام فعال سازی و تشویه بر فروشویی مورد بررسی قرار گرفت . نمونه هایی از کنسانتره سولفیدی همراه با آهک تحت اتمسفرهای هوا و اکسیژن ، در زمانهای مختلف فعال سازی شد. سپس به کمک آنالیز حرارتی (TG-DSC) حداقل دما و زمان لازم برای تشویه ی این نمونه ها به دست آمد نمونه های فعال سازی شده در دمای ۷۵۰°C به مدت ۲۰ دقیقه تحت اتمسفر های آرگون و هوا تشویه شدند. نمونه های تشویه شده تحت اتمسفر هوا و یک نمونه کنسانتره فعال سازی نشده ( بعنوان شاهد) در زمانهای مختلف فروشویی شدند. نتایج آنالیز فازی به کمک XRD نشان داد ددر اثر تشویه نمونه های فعال شده تحت اتمسفر هوا، مقدار قابل توجهی از گوگرد موجود در کنسانتره به CaS و CaSO4 تبدیل می شود. نتایج آنالیز جذب اتمی نشان داد نزدیک به ۷۰ درصد بازیابی مس برای نمونه های تشویه شده تحت اتمسفر هوا در ۳۰ دقیقه نخست از فروشویی صورت می گیرد و افزایش زمان حتی تا ۴ ساعت تاثیر کمی بر بازیابی مس دارد. بدلیل نامحلول بودن CaSO4 و CaS در اسید ، گوگرد در پسمانده جامد فروشویی باقی ماند. این پسماند شامل CaS و CaSO4 و Fe2O3 و سیلیکاتهای نامحلول کنسانتره می باشد.