سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سولماز داداش زاده – کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

چکیده:

در سالهای اخیر کسب اطلاعات ماهواره ای ازطریق تکنولوژی جدید سنجش از دور امکان پذیر گشته و براین اساس پردازش تصاویر رقومی دربررسیهای مختلف زمین هرروزه از وسعت بیشتری برخوردار می گردد . یکی از ماهواره های مشاهدات زمینی که داده های ان در مطالعات وبرنامه ریزی منابع کاربرد فراوانی دارد. ماهواره فرانسوی SPOT می باشد که تاکنون 5 سری از این ماهواره توسط مرکز فضایی ملی فرانسه با همکاری کشورهای بلژیک و سوئد طراحی و به فضا ارسال شده است سنجنده های این ماهواره سنجنده هندسی با وضوح بالا HRG سنجنده برجسته با وضوح بسیار بالا HRS و سنجنده بازیابی پوشش گیاهی Vegetation است. تصاویر این ماهواره از دو مزیت اساسی نسبت به سایر سنجنده ها برخوردار است اولی زمین مرجع کردن سریع و دقیق این نوع از تصاویر میب اشد و دومی دقت بالا و قدرت تفکیک مناسب این سنجنده در مقایسه با سایر سنجنده ها است. دراین تحقیق از تصاویر ماهواره ای spot5 برای استخراج پوشش و کاربری های اراضی شهرستان هشترود استفاده شده است.