سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک دلنوازهاشملویان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیده مینا مژدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی
عذرا عطایی عظیمی –

چکیده:

سیاه گینه Dendrostelleralessertii گیاهی دارویی از تیره تیملاسه Thymelaeaceae) است یکی ازمناطق رویش این گیاه درایران ساوه است اگرچه پژوهش ها نشان داده است که عصاره های آبی و الکلی این گیاه دارای خاصیت ضدسرطانی به ویژه ضدتومورهای سرطانی پستانی می باشد ولی تاکنون روی جداسازی ترکیبات موثره آن تحقیقی انجام نشده است هدف ما از این پژوهش مشخص کردن وجود ترکیبات فنلی دراندامهای مختلف گیاه و و جداسازی این ترکیبات بود برای مشخص کردن حضور فنل دراندامهای این گیاه از ساقه برگ و ریشه گیاه جمع آوری شده از مناطق اطراف ساوه استفاده شد و پس از استخراج ترکیبات فنلی و تاننی و اندازه گیری مقدار جذب آنها درطول موج 743 نانومتر مشخص شد که سیاه گینه دارای مقادیر زیادی ترکیبات فنلی و تاننی می باشد که میزان فنل دراندام ریشه و برگ بیشتر و همچنین اندام برگ دارای بیشترین مقادیر تانن درمقایسه با دواندام دیگر ساقه و ریشه می باشد.