سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر علیزاده – دانشجوی زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی
عذرا عطایی عظیمی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بابک دلنوازهاشملویان –

چکیده:

پسته)Pistacia vera گیاهی دوپایه ازخانواده اناکاردیاسه و متعلق به جنس پیستاسیا است یکی ازمناطق رویش این گیاه درایران رفسنجان است الکالوئیدها مهمترین ترکیبات گیاهی ضدسرطان درپزشکی هستند هدف ما ازاین پژوهش مشخص کردن وجود تکریبات آلکالوئدیی دراندامهایمختلف گیاه و جداسازی این ترکیبات بود برای مشخص کردن حضور آلکالوئیدها دراندامهای این گیاه ازبرگ ور یشه جمع آوری شده از مرکز تحقیقات پسته شهرستان رفسنجان به روش اسیدوبازوبه کاربردن حلالهای مختلف موفق به جداکردن آلکالوئیدها و اثبات حضور آنها با درساقه برگ و دانه پسته شدیم برای انجام این کار ازروش استخراج الکالوئید چهارفازی که سه فاز آن اتری و فاز آخر آن کلروفرمی است استفاده کردیم نتایج ما نشان داد که اولا اندامهای این گیاه دارای مقدارزیاید الکالوئید می باشند و ثانیا میزان الکالوئیدها دربرگ بیشتر ازاندامهای دیگر است و ثالثا نوع و مقدار گروه های الکالوئیدی از یک اندام به اندام دیگر متفاوت است.