سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده شراره باقریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
شهرام شادرخ – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مقولات بسیار تآثیرگذار در موفقیت سازمان ها مدیریت موثر ریسک هایی است سازمان با آن ها مواجه می شود. ریسک در این معنا هم فرصت ها را در بر می گیرد و هم تهدیدها و در نتیجه عدم برنامه ریزی مناسب برای کنترل آن عواقب غیر قابل جبرانی خواهد داشت. مدیریت ریسک در سازمان باید با ساختار مشخصی باشد و خروجی های فرآیند در قالب سیستم های اطلاعاتی ذخیره شوند. در نتیجه نیاز است که راهکاری نظام مند برای مدیریت ریسم در سازمان ها معرفی شود اما استانداردهای مختلف ی برای مدیریت ریسک وجود دارد که می تواند انتخاب را مشکل کند.در این پژوهش پس از معرفی و بیان شاکله اصلی هر یک از این استانداردها مدلی جامع ارائه می شود تا سازمان ها بتوانند این مدل را در سازمان پیاده کرده و درگیر انتخاب میان استانداردها نباشند