سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اصغر عشیری – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دبیر آموزش و پرورش، شهرستان نکا، مازندران، ایران
شعبان حسن پوربریجانی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، شرکت مخابرات ، شهرستان نکا، مازندران، ایران
محمدتقی خیری کمیشانی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، بانک ملت، شهرستان نکا، مازندران، ایران

چکیده:

شناسایی بازارهای هدف و اولویت بندی بازارهای بالقوه صادراتی، می تواند زمینه ساز تدوین استراتژی بازاریابی کارا، شود که از ملزومات موفقیت در به دست آوردن سهم بالاتری از تجارت بین الملل برای کشورهاست با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و همسایه بودن با کشورهای آسیای مرکزی، امکان دست یابی به بازارهای صادراتی این کشورها، می تواند سهم اقتصاد کشور از تجارت جهانی و میزان صادرات غیرنفتی کشوررا افزایش دهد بنابراین، در این مطالعه سعی شده است با بررسی وضعیت صادراتی ایران و سایر کشورها به کشورهای آسیای مرکزی و نیز استفاده از شاخص های اندازه گیری قدرت رقابت صادراتی، مزیت های نسبی صادراتی کشور به این مجموعه از کشورها، شناسایی و بازارهای این کشورها بر اساس شاخص های جاذبه، اولویت بندی شود نتایج این مطالعه می تواند برنامه ریزان صادراتی کشور را در تدوین استراتژی صادراتی ویژه در آسیای مرکزی راهنمایی نماید