سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صمدی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار یک دانشکده مهندسی – دانشگ
مهدی ظریف – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار – دانشکده مهندسی – دانشگاه
مهدی علومی – در بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خراسان
حمید رضا نی ساز – در بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خراسان

چکیده:

هر شرکت‌کننده در بازار برق ، با ابزار قیمت دهی شده به دنبال کسب بیشترین سود می‌باشد. تا به حال این موضوع جوی مناسب قیمت دهی در بازار روزانه دنبال می‌شده است. پس هیچ استراتژی شرکت در بازار بورس بر استراتژی شرکت در بازار روزانه، اهمیت قیمت دهی مناسب در این شرایط را دوچندان می‌کند. می‌توان گفت بهترین استراتژی، استراتژی است که سود مورد انتظار از شرکت در بازار بورس و نیز فروزان را به صورت توأمان مدنظر قرار دهد و با در نظر گرفتن قیود لازم ، بهترین قیمت دهی در این دو بازار را داشته باشد. در این مقاله، روشی جدید برای ارزیابی سود مورد انتظار عرضه کننده از شرکت در دو بازار بورس و روزانه به منظور اتخاذ استراتژی بهینه پیشنهاد شده است. در این راستا است به کمک توزیع نرمال، طبیعت تصادفی میزان بار مصرفی و قیمت‌های پیشنهادی بخوبی متشابه است. با توجه به نتایج حاصله، اپراتور خبره می‌تواند تصویر بهینه برای قیمت دهی را داشته باشد.