سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی زمانی محی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
مهران یزدی – استادیار دانشکده مهندسی برق

چکیده:

استفاده از فناوری و رایانه برای کمک به تصمیم گیری در زمینه های تخصصی از مقولاتی است که امروزه در تصمیمگیری های مهندسین نگهداری و تعمیرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است از آنجا که در بحث نگهداری و تعمیرات اعمال و تصمیمات انسانی نقش بسزایی دارد و دراین میان شرایط محیطی و روحی میتواند براین تصمیمات تاثیرگذار باشد بنابراین افزایش خطا و در نتیجه آن افزایش هزینه های ناشی از تعمیرات تعویض قطعات و نگهداری امری اجتناب ناپذیر است لذا استفاده از تکنیکهایی که بتواند این خطاها را کاهش داده و یا از بین ببرد ضروری می باشد دراین مقاله سعی شده است سیستم خبره ای جهت تشخیص اتوماتیک خرابی ها و عیوب خودرو به عنوان ابزاری در نگهداری و تعمیرات بررسی طراحی و پیاده سازی شود.