سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضاییان – عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
علی عبدالهی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه تهر

چکیده:

امروزه دانش می تواند به عنوان یکی از مهم ترین منابع و داراییها، نقش مهمی در دستیابی سازمانها به مزیت رقابتی پایدار ایفانماید منوط به اینکه سازمانهابه خوبیبتوانند از عهده تشخیص دانش مورد نیاز برای پشتیبانی استراتژیهای رقابتی برایند. در این راستا مفهوم استراتزی با هدف تبیین این موضوع که خلاهای دانشی سازمان کدامند و کدام دانش برای سازمان راهبردی می باشد و چرا، در ادبیات مدیریت دانش ظهور یافته است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن مروری بر ادبیات موضوع استراتژی دانش، ضرورتهای تدوین استراتژی دانش، کارکردها و پویای ها تبیین شوند.