سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدباقر مرادی – دانشجوی دکتری DBA دانشگاه صنایع و معادن واحد اهواز
میثم برگ بیدوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری موسسه غیرانتفاعی نور طوبی

چکیده:

امروزه با گسترش شهرها از ساختار تک هسته ای به چند هسته ای و تبدیل آنها به کلان شهرها ، بخش مرکزی وبخصوص بافت های فرسوده شهری از منظر توسعه و رقابت در جذب فعالیت های شهری نسبت به سایر مناطق جدیدمزیت خود را از دست داده اند که این امر ناشی از تغییر ساختار شهر از شهر مرکزی (تک هسته ای) با اقتصاد مبتنی برکشاورزی یا صنعتی به چند هسته ای و مبتنی بر خدمات در تقسیم کار مناطق شهری است.به نظر می رسد شناخت مزیت های کسب و کار شهری در ایجاد مشاغل مناسب با ساختار جدید و همسو با تقسیم کاردر شهر می تواند مارا به شناخت نقاط قوت و تعیین چشم اندازی جدید و انتخاب استراتژی مناسب در راستایساماندهی این مناطق یاری نماید. و الگوهای مناسب در باز زنده سازی این بافت ها را شناسایی و نسبت به احیا آناقدام شود . از این رو درک صحیح شناخت مزیت ها و تدوین استراتژی صحیح منجر به توسعه پایدار این مناطقخواهد شد شکل گیری مکان های خرید در بافتهای فرسوده یکی از راهکار های اقتصاد پایدار در باززنده سازی در اینگونه بافتها می باشد .از این رو BID یکی از روش های کارا در احیا بافت های فرسوده با رویکرد اقتصادی پایدار است.این روش سعی دارد با تخصص فعالیت اقتصادی در یک منطقه و بهره برداری از مزیت نسبی صرفه جوی ناشی ازمقیاس وکاهش هزینه های تولید متناسب با ساختار اقتصادی منطقه سبب بهبود کسب و کار و احیا و باززنده سازیدر منطقه گردد.روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین روش های میدانی ، نظری (پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده) در دستور کار این تیم قرار داشته است.