سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سمیه زمانی بابگهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده:

هدف ازارائه این مقاله بازبینی مدل ژاپنی بهبود مستمر موسوم به کایزن به منظور ارزیابی سهمآن در ایجاد رقابت در سازمان هاست همچنین بنا داریم دراین مقاله راهبردهای تحقیقی احتمالی در اینده را هم پیشنهاد نماییم مقاله ای که پیش رو دارید یک مقاله مفهومی است که برای بار دوم دیتابیس شده است دراین مقاله تحقیقهای فراوانی مورد سنجش قرارگرفته و سعی شده است به مدل از دیدگاه های مختلف نگریسته شود دراینمقاله همچنین مزایای بالقوه مدل و ایرادات احتمالی آن در سازمان ها به بحث گذاشته شده است دراین مقاله چنین نتیجه گیری شده است که مدل کایزن در صورت درست پیاده شدن و اجرا شدن مناسب می تواند سهم زیادی در پیشرفت سازمان ها داشته باشد و بدون نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه رقابت را در بین سازمان ها برانگیزاند براساس یافته های این تحقیق می توان ادعا نمود که پیاده سازی و اجرای مدل کایزن مستلزم ایجاد یک فرهنگ مناسب در درون سازمان است تا خلاقیت ها را برانگیزاند و کارکنان را از در جازدن بپرهیزاند دراین مقاله نشان داده شده است که موفقیت مدلکایزن همواره تضمین شده نیست بلکه فرهنگ سازمانی و محیط سازمان می توانند متغیرهایی بسیار مهم در پیاده سازی آن محسوب گردند.