سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم شعرا – مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

استان بوشهر در جنوب کشور و در سواحل خلیج فارس دارای آب و هوای گرم و مرطوب که با بیش از ٨ ماه گرمای شدید و شرجی با رطوبت در حداکثر ٩٨ % نیاز به سرمایش جهت تامین دمای آسایش و نگهداری مواد غذائی از فساد پذیری دارد . بدین منظور نیاز به انرژی جهت تامین سرمایش که در حال حاضر منحصرًا انرژی الکتریکی است ضروری است. رشد بار مصرفی مردادماه در طول ده سال از ١٣۵٧ تا ١٣۶٧ از ٣٠ مگاوات به ٣٣٣ مگاوات یعنی ١١ برابر افزایش و از ۶٧ تا ٧٧ به ۴٣١ مگاوات تقریبا دو برابر رسیده است ، این رشد با رشد تولید هماهنگی نداشته کمبود انرژی از طرفی و فرسایش تجهیزات و شبکه های برق در اثر افزایش دما و جریان و طوفانها و حوادث غیر مترقبه بحران تامین انرژی و خاموشی و در نتیجه عدم پایداری در شبکه را در این استان بدنبال داشته.