سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلیمه رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی
سمیه رئیسی – دانشجوی دکتری ژنتیک

چکیده:

مفهوم بایو نانوروبات ها بطور کام ل ازطبیعت الهام گرفته شده است ماهیت طبیعت از ماشین های مولکولی ساخته شده است که هزاران سال است کهکارکرده اند و برای انجام وظایف خود بهینه شده اند هدف اصلی درزمینه ماشین های بایو مولکولی استفاده از عناصر بیولوژیکی مختلف است که درسطح سلولی دارای عملکردی یکسان با اجزای یک ماشین به منظور ایجاد حرکت نیرو یا سیگنال هستند این اجزا عملکردهای بیولوژیکی برنامه ریزی شده خود را درپاسخ به تحریک های فیزیولوژیکی خاص اما بطور مصنوعی انجام میدهند دراینروش پروتئین ها و dna میتوانند به عنوان موتورها اتصالات مکانیکی و یا سنسورها عمل می کنند پپتیدهای مارپیچی بهترین انتخاب برای مطالعات طراحی پروتئین هستند به طوریکه آنها دارای ساختارهای ثانویه و ویژگیهای فیزیکی ساده هستند که آنها را برای ارزیابی و دست کاری درمقیاس نانو مناسب می کند.