سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید محمدصادق – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
حسن سیاهکلی – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

باز شدن یک خط سالم در طی یک واقعه نوسان توان که قدرت خود تغذیه کننده بار مجموعه از یک سیستم قدرت می باشد به احتمال نسبتاً زیادی باعث ناپایدار شدن آن سیستم خواهد شد. نمونه ای از واقعه فوق را در شبکه سراسری برق ایران می توان خارج شدن شبکه آذربایجان از شبکه سراسری در تاریخ ۷۴/۱۲/۷ نام برد کهخطوط میانه – زنجان و پونل – تقی دیزه بر اثر نوسان امپدانس از مدار خارج گردیدند. بر این اساس لازم است واحد قفل کننده رله های دیستانس به گونه ای تنظیم گردند که فادر به تشخیص نوسان امپدانس از خطا باشند . از آنجا که پدیده نوسان توان در شرایط مع مولی و عادی سیستم اتفاق نمی افتد و تنها در موارد اضطراری و با وقوع اختلالی پدید می آیند، لذا پیش بینی آن و تنظیم رله های مربوطه دشوار می باشند . در این مقاله روشی ارائه شده است که با انجام آن بدترین حالات سیستم از نظر ایجاد نوسان امپدانس برای خط مورد مطالعه شبیه سازی گردیده و تنظیم واحد قفل کنده نوسان توان رله های دیستانس براساس آن انجام می گیرد .