سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین محمدی لندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشگاه آزاد اهواز
عباس مرادی – کارشناسی ارشد گروه مکانیک
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله موقعیت بهینه وصله پیزوالکتریک روی یک تیریک سر گیردار که تحت تحریک موج سینوسی قرار دارد مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق از یک تیر با تکیه گاه یک سرگیردار که در دو طرف سطح ان وصله های پیزوالکتریک قرارگرفته اند استفاده شده است که از وصله بالایی به عنوان محرک و از وصله پایینی به عنوان حسگر استفاده می شود دراین مدل عوض وصله ها با عرض تیر برابر در نظر گرفته شده است و متغیرطراحی موقعیت قرارگرفتن وصله ها م یباشد مجذور میانگین مربعات جابجایی تیر به عنوان تابع هدف جهت بهینه سازی درنظر گرفته شده است دراین تحقیق از یک سیستم کنترل فازی جهت محدود کردن ارتعاشات استفاده شدهاست درنهایت با استفادها ز الگوریتم زنبور عسل به بهینه سازی مساله مذکور پرداخته شدهاست و اثرات آن برکاهش دامنه ارتعاش و بهبود عملکرد کنترلر فازی مورد بررسی قرارگرفته است.