سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قضات – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
غلامرضا رخشنده رو – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

سفره های آب زیرزمینی به عنوان یکی از منابع تامین آب شرب و کشاورزی ظرفیت برداشت معینی دارد و استفاده بیش از حدظرفیت از این منابع آب شیرین پیشروی آب شور به آبخوان را درپی دارد دراین مقاله ابتدا به بیان مساله پیشروی اب شور به آبخوان ها پرداخته شده و درادامه مساله بهینه یابی مقید مقدار برداشت از آبخوان ها مورد بحث و بررسی قرارگرفته است درانتها سه الگوریتم بهینه یابی با عناوین الگوریتم برنامه ریز درجه دو متوالی SQP الگوریتم ژنتیک GA و الگوریتم ترکیبی hybrid) بررسی و دررابطه با یک آبخوان واقعی با یکدیگر مقایسه شدها ند.