سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان درخشان برجویی – دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
پویا درخشان برجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده:

درقرن حاضر توجه ارگانها مجامع و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش به مقوله محیط زیست معطوف گردیده است استفاده از روشهای نوین کارامد دقیق و علمی که بتواند به شناخت وضعیت موجود محیط زیست و پتانسیلهای بالفعل و بالقوه یکمنطقه کمک نماید هرروز بیشتر احساس می شود دراین پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP Fuzzy که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برپایه منطق ریاضی دودویی و الگوریتمهای هوشمند است به منظور تجزیه و تحلیل وزن معیارهای توان طبیعت گردی برپایه زیست محیطی استفاده گردیده است دراین پژوهش به منظور تعیین توان زیست محیطی ۲۴ معیار با نظر کارشناسی متخصصین و توسط نرم افزار EC-Pro وزن دهی و اولویت بندی و انتخاب شد.