سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تیمور بابایی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

مدلهای فرایند انتقال رسوبات معلق دررودخانه را میتوان جز مدلهای تصادفی یا رگرسیونی درنظر گرفت بدلیل پرهزینه بودن ازمایشات مربوط به نمونه برداری رسوبات معلق رودخانه ها و همچنین کالیبره نشدن مدلهای محاسباتی و پیچیدگی این مدلها و همچنین پیشرفت روزافزون کاربرد مدلهای کامپیوتری درسالهای اخیر استفاده از مدلهای شبیه سازی برای پیش بینی غلظت رسوبات معلق رودخانه رونق یافته است و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی – فازی anfis نمونه بارز از این مدلها می باشند امروزه استفاده ازسیستم های تطبیقی استنتاج فازی عصبی به عنوان راهکاری جدید درتحلیل مسائل ابی و رسوب گسترش یافته است این تحقیق برروی رودخانه کارون بازه گتوند اهواز صورت میگیرد بدین منظور پارامترهایماه های سال دبی اشل ضریب غلظت رسوب و رسوب رودخانه درایستگاه گتوند به عنوان پارامتر ورودی و رسوب درایستگاه اهواز به عنوان پارامتر خروجی درنظر گرفته شد.