سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم اسماعیلی – عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما شهرکرد

چکیده:

با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است ، در سال های اخیر کوشش فراوانی درمورد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عمل آمده و تولید انرژی از آنها با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ابعاد بزرگ ، لازم و ضروری جلوه کرده است . از طرفی چگونگی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در بناها به ویژه در معماری امروزه حایز اهمیت می باشد.از جمله این بناها با تکنولوژی پیشرفته ، ساختمانهایصفر انرژی است . باد و خورشید دو منبع انرژی در ساختمان ها با مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر صفربه شمار می آیند . به طور کلی در این مطالعه ابتدا به تعریف و بررسی ساختمان های صفر انرژی و معرفی چند نمونه از آن پرداخته می شود سپس به امکان استفاده از انرژی باد و انرژی خورشید در تامین انرژی های داخلی ساختمانهای صفر انرژی و چگونگی پاسخ گویی به اهداف معماری پایدار پرداخته می شود ، از طرفی با توجه به اصول طراحی این ساختمان ها که با ساختمان های مناطق سرد همخوانی دارد، اینگونه ساختمان ها برای مناطق سرد بسیار پرکاربرد می باشند . پژوهش با مطالعه کیفی صورت گرفته و ابزار گرد آوری اطلاعات مطالعه منابع مکتوب می باشد