سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسلام ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
قاسم حبیبی بی بالان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ابوالفضل مختاری اصل – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

جنگلهای ارسباران با وجود دارا بودن تنوع زیستی بالای فون و فلور بدلیل وابستگی های شدید مردم محلی به تامین انرژیهای مورد نیاز خود در حالتخریب و تحلیل است این مطالعه در حوضه مردانقم چای جهت بررسی میزان وابستگی مردم بومی برای تامین مایحتاج وکسب انرژی از محیط و اثرات ان در تخریب جنگلها و مراتع صورت گرفته است نتایج نشان داد که میزان وابستگی اهالی مردم روستایی به اکوسیستم جنگل و مرتع زیاد است تبدیل اراضی جنگلی به کشاورز یکه در حال حاضر بدلیل کاهش حاصلخیزی غیرقابل استفاده گردیده و فاکتورهایی چون برداشت بی رویه چوب سوخت و تهیه علوفه برای تغذیه دام نیز از سایر عوامل تخریب این اکوسیستم ها به شمار می رود رنج بالای وابستگی مردم به جنگل و بهره برداری های غلط از طرف دیگر باعث شروع توالی پس رونده دراین اکوسیستم شده که در حالات شدید فرسایش خاک و تخریب عرصه جنگلی و افزایش گیاهان مهاجم سمی و غیرخوراکی برای دام در جنگل ومراتع رخ داده است.