سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فیض اله پور – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی
سحر صدرافشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
محمدحسین قلعه ای – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی

چکیده:

بیابان زایی بزرگترین بحران بشردردوره کنونی است و این پدیده درسده پیش رو با توجه به پیش بینی فرارسیدن یک دوره طولانی خشکسالی بیشتر از گذشته گسترش یافته کلیه فعالیت هایی کهدرجهت حفظ و تعادل پایداری طبیعت و اکوسیستم ها انجام می شود به عنوان اقدامی درجهت مقابله با بیابان زدایی تلقی میگردد موفقیت دربیابان زدایی مستلزم داشتن برنامه های جامع جلب مشارکت مردم و اجرای هماهنگ و دقیق کارها درچهارچوب پروژه های اجرایی مناسب است مقابله با بیابان زدایی مستلزم استفاده بهینه از منابع مالی و امکانات است درمطالعات پیشین تاثیر گردوغبار های بیابانی برویژگیهای ابروبارندگی تنها توسط مدلهای تئوریکی بررسی شده بود برطبق مطالعات پیشین میزان بارندگی دراثروجود گردوغبار افزایش می یابد دراینتحقیق برخلاف نتایج پیشین نشان داده شده که گردوغبار بیابانی از وقوع بارندگی جلوگیری می نماید.