سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز بکایی – دامپزشک
سیدجاوید آل داوود – دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکز مطالعات پیش ن

چکیده:

برای بررسی تغییرات رفتاری ناشی از امواج الکترومغناطیس در پیشگویی زلزله در سگ، ۵ قلاده سگ سالم هم سن و هم نژاد که قبلاً با هیچ انسانی زندگی نکرده بودند انتخاب شدند و به وسیله دستگاهی که تولید موج الکترومغناطیس کرده امواج ۰ تا ۲۰ هرتز را به سگ ها تاباندیم . برای هر موج به مدت ۰/۵ ساعت و با استفاده از دوربین فیلم برداری حرکات رفتاری حیوان بر روی فیلم ضبط گردید . این حرکات شامل وضعیت گوش، دم، دهان، چشمها و میزان استراحت و اشتهای حیوانات بود و بین تابش هر موج تا موج بعدی سگ در حالت استراحت بوده و سپس نتایج حاصل در جدولی قرار داده شد و بر اساس میزان آرام بودن و یا میزان اضطراب در ۵ دسته طبقه بندی شدند . سپس داده ها را با آزمون های پارامتری آمارگیری کرده و محاسبه شدند . در این مطالعه امواج الکترومغناطیس اثر معناداری روی تغییر رفتاری سگ ها داشته و همچنین فرکانس های ۷ ، ۸ و ۹ هرتز بیشترین تأثیر را بر تغییرات ر فتاری سگ ها داشته و همچنین فرکانس های ۰ ، ۱ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ بدون هیچ گونه بروز علائمی بوده اند . پس می توان تغییر رفتاری حیوانات قبل و هنگام زلزله را به این فرکانس ها مربوط دانست و از آن به عنوان پیش نشانگر زلزله استفاده کرد .