سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده نفوتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زهره ابراهیمی خوسفی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی
مسلم چابک بلداجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی اکبر جمالی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

استفاده از تصاویر ماهواره ای بدلیل بروز بودن و همپوشانی داشتن با تصاویر قبلی قابلیت بالایی جهت آشکارسازی تغییرات رخداده درطول زمان و استفاده درکارهای تحقیقاتی دارند هدف ازتحقیق حاضر استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER ی ETM+ جهت ارزیابی میزان تغییرات حادث شده دررخساره حاشیه مرطوب واقع درکویر طبس دربازه زمانی ۸ ساله می باشد بدین منظور ابتدا براساس تفکیک بصری انتخاب بهترین ترکیب رنگی کاذب و بازدید زمینی نقشه واقعیت زمینی منطقه تهیه و براساس نمونه های تعلیمی و به کارگرفتن روش حداکثر احتمال رخساره های موجود برای هرسال از روی تصاویر استخراج و حجم تغییرات حادث شده برروی رخساره ها و به ویژه رخساره حاشیه مرطوب محاسبه گردید نتایج تحقیق حاضر نشان داد درطی بازه زمانی ۸ ساله شوری زایی دررخساره های حاشیه مرطوب پف کرده نمکی و پلیگون های ضخیم نمکی روند افزایشی را به دنبال داشته که این میزان دررخساره ی حاشیه مرطوب ۱۶۵ هکتار بوده است که خشکسالیهای اخیر افزایش سطوح کشاورزی بدون درنظرگرفتن استعداد اراضی و بهره برداریبیش از حد مجاز از آبهای زیرزمینی از دلایل اصلی روند شوری زایی و بیابانی شدن دراین منطقه می باشد.