سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا باغبان صالحی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی
محسن وفایی سفتی –
عاصفه موسوی مقدم –
احمد دادوند کوهی –

چکیده:

بطورکلی تولید آب از مخازن نفتی از چالشهای فرایند تولید نفت محسوب می شود به همین دلیل همواره سعی می شود تا با به کارگیری روشهای مختلف از میزان تولید آب ناخواسته کاسته شود با توجه به مزایای تزریق ژل های پلیمری از جهت انسداد مسیرهای تولید آب درمخازن این فرایند مورد بررسی قرارگرفته است دراین پژوهش بررسی و تعیین پارامترهای اصلی و اثر متقابل آنها بر زمان بندش ژلهای پلیمری انجام شده است از روش طراحی مکعب ترکیب مرکزی برای طراحی و ارائه یک مدل ریاضی به منظور پیش بینی زمان بندش ژل بر روش طراحی مکعب ترکیب مرکزی برای طراحی و ارائه یک مدل ریاضی به منظور پیش بینی زمان بندش ژل بر حسب پارامترهای pH و غلظت کلری سدیم و اثر متقابل آنها استفاده شده است. ضمانت مدل درجه دوم نتایج حاصل از روش تحلیل پراکندگی ANOVA استکه در درجه اطمینان مدل را تا 99% براورد می کند