سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران

چکیده:

برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مصرف انرژی الکتریسیته، برنامه ریزی برای توسعه شبکه های انتقال همگام با توسعه تولید، امری ضروری است . طی این برنامه ریزی، طرحهای بهینه توسعه شبکه برای تأمین نیاز مصرف کنندگان بنحو اقتصادی و قابل اطمینان ارائه می شوند . بر این مبنا فرآیند برنامه ریزی توسعه انتقال شامل پیشنهاد تعدادی آلترناتیو برای
طرح توسعه، ارزیابی فنی آلترناتیوها و حذف آلترناتیوهای نامناسب، انجام محاسبات اقتصادی و انتخاب طرح توسعه بهینه می باشد . در این مقاله مرحله پیشنهاد آلترناتیو که مرحله پایه ای در فرآیند برنامه ریزی توسعه است، مورد بررسی قرار می گیرد و روش ناحیه بندی برای انجام این مرحله ارائه می شود . بر اساس روش ناحیه بندی، شبکه به چندین ناحیه شکسته می شود و برای پیشنهاد آلترناتیو، ابتدا طرح های توسعه تبادلات بین نواحی مورد بررسی قرار می گیرند و چارچوب اصلی توسعه شبکه پیشنهاد می شود و سپس به شبکه داخلی نواحی پرداخته می شود . بدین ترتیب مرحله تعیین نحوه توسعه ظرفیت تبادلی بین نواحی، مرحله اصلی در روش ناحیه بندی می باشد که در این مقاله چگونگی این مرحله ارائه می شود . همچنین روش ارائه شده در شبکه نمونه بکار گرفته می شود و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .