سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان قربانی سالخورد – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
محمدرضا مباشری – دانشیار گروه مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور
مجید رحیم زادگان – دانشجوی دکتری سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هواویزهای غیرطبیعی موجود در جو که شامل ذرات جامدو مایع معلق در هوا بوده و دارای منشا طبیعی و انسانی هستند یکی از منابع اصلی الودگی هوا بشمار میروند مشخصه های نوری و فیزیکی هواویزها به کمک روشهای میدانی و سنجش از دور قابل بازیابی است. روشهای سنجش از دوری، مشخصه های هواویزها را بطور مستقیم اندازه نمی گیرند ولی می توانند با بررسی ویژگیهای اپتیکی سیستم زمین – جو اطلاعات مربوط به کل هواویزها را در شرایط طبیعی بدست اورند دراین تحقیق امکان سنجش الودگی ناشی از هواویزهای موجود در مناطق شهری با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در محدوده مرئی و مادون قرمز میانی بررسی می شود. برای این منظور ابتدا الگوریتم اهداف تیره معرفی شده انگاه نتایج این الگوریتم با اندازه گیری های زمینی میزان غلظت هواویزها مقایسه می شود این مقایسه در اغلب موارد بیانگر وجود وابستگی مثبت میان نتایجاین دونوع اندازه گیری است.