سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی مهدی نیا – دانش آموخته کارش
داود جهانی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات پتروگرافیکی و استفاده از فرآیندهای دیاژنتیکی در بازسازى تاریخچه تدفین نهشته های آواری رسوبات پرمین زیرین (سازند فراقان) با استفاده از روش آزمایشگاهی در یکی از چاه های میدان گلشن می باشد. میدان گازی گلشن در حدود 180 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر، بین پارس جنوبی و پارس شمالیو میدان فردوسی قرار دارد. طی این تحقیق با استفاده از 130 مقطع نازک از خرده های حفاری آنالیز پتروفاسیس ها و رخساره ها ، 8 پتروفاسیسو 5 میکروفاسیس در چاه مورد مطالعه شناسایی گردید. فرآیند های دیاژنزی متعددی روی سازند فراقان تاثیر گذار بوده است که عملکرد این فرآیند ها باعث ایجاد فرآیندهای دیاژنزی متنوعی شده است.مهم ترین فرآیندهای دیا ژنتیکی که سازند فراقان را درچاه مورد مطالعه تحت تاثیر قرار داده است شامل فشردگی، سیمانی شدن، جانشینی، نئومورفیسم، دولومیتی شدن، آشفتگی زیستی، انحلال و دگرسانی می باشند.