سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محبوبه کاظمی – مربی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
محدثه سفلایی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج).

چکیده:

عملکرد مدیریت استراتژیک یک شرکت را می توان در قالب مجموعه ای از تصمیمات و عملکردهایی که به وسیله مدیریت کسب و کار گرفته می شود، مورد مطالعه قرار داد. تکنیک ها و روش های زیادی می تواند برای مطالعه موردی در فرآیند استراتژیک استفاده شود. تحلیل SWOT یک ابزار حمایتی مهم برای تصمیم گیری و معمو لاً به عنوان وسیله ای جهت تحلیل نظام مند محیط های درونی و برونی یک سازمان است که با شناسایی نقاط قوت (S)، نقاط ضعف (W)، فرصت ها (O) و تهدیدات (T) آن شرکت می تواند استراتژی هایی را بر مبنای نقاط قوت آن بسازد به گونه ای که نقاط ضعف را حذف و از فرصت های آن بهره برداری و یا از آنها جهت مقابله کردن با تهدیدات استفاده کند.این تحقیق در صدد انتخاب بهترین استراتژی جهت دستیابی به بهترین کیفیت در کارخانه صنایع کابل کرمان است. لذا بدین منظور با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، شبکه مسئله در سه سطح هدف، عوامل SWOT و استراتژی ها ساخته شده و پس از بررسی وابستگی بین عواملSWOT بهترین استراتژی برای کارخانه یعنی تنوع همگون انتخاب گردید. تکنیک ANP برخلاف AHP که با فرض استقلال میان عوامل SWOT ، استراتژی ها را رتبه بندی می نماید قادر است وابستگی میان عوامل SWOT را نیز بررسی نماید. لذا این امر منجر به اثر بخشی انتخاب استراتژی می شود و به خوبی ترتیب استراتژی را مشخص می نماید.