سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعادت ورناصری – دانشگاه علم و صنعت ایران – ایران

چکیده:

هدف از این مطالعه ارایه روشی جهت بدست آوردن شدت جریانهای القایی ناشی از میدانهای سیستم قدرت ولتاژ بالا در بدن پرسنل می باشد . میدان الکتریکی و مغناطیسی در نقاط مختلف پست مزبور ( پست ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه عباسپور ) اندازه گیری می شوند و سپس شدت جریانهای القایی الکتریکی و مغناطیسی در بدن انسان محاسبه می شود . حداکثر میزان مجاز ارایه شده از طرف ) ICNIRP کمسیون بین المللی حفاظت از اشعه غیر یونیزه ) در فرکانس ۵۰ هرتز در بدن پرسنل ۱۰ میلی آمپر بر متر مربع می باشد . [۲]
اندازه گیریها در ۲۳۶ نقطه از پست مزبور انجام شده است . میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در نقاط مورد نظر اندازه گیری شدند و سپس میزان جریان القایی در بدن انسان محاسبه گردید .
میدانهای داخلی و شدت جریان القایی در بدن انسان ناشی از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی با استفاده از مدل Spheroidalمحاسبه شدند .
مقادیر اندازه گیری شده میدانی در پست مزبور ۱/۸ و … و ) ۹/۳ کیلو ولت بر متر ) برای میدانهای الکتریکی و ۰/۴۳ و … و ) ۹/۴ میکروتسلا ) برای میدانهای مغناطیسی بود .
جریانهای القایی ) ۱/۸ … ۰/۳۴ میلی آمپر بر متر مربع ) ناشی از میدانهای الکتریکی و ) ۰/۳۳ … ۰۰۱۳ میلی آمپر بر متر مربع ) ناشی از میدانهای مغناطیسی بود .
شدت جریانهای القایی در تمام نقاط کمتر از میزان مجاز ارایه شده توسط ICNIRP بوده است .