سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کیانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دان
سید عبدالکریم سجادی – دانشیار مهندسی مواد ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیش بینی دقیق خواص مختلف آلیاژ ها ، بعد از عملیات حرارتی ، همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. از مهمترین مزایای این پیش بینی ها ، کاهش یا عدم نیاز به انجام آزمونهای تجربی ، کاهش تعداد نمونه های و همچنین زمان و هزینه عملیات به منظور به دست آوردن خواص مورد نظر می باشد. از جمله روش های پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده ، روش آنالیز فاکتور کوینچ (QFA) می باشد. اصول این آنالیز بر مبنای معادله JMAK می باشد. در این پژوهش از فرم اصلاح شده این معادله استفاده شد و بر مبنای آن شکل جدیدی از معادلات به منظور پیش بینی سختی معرفی شد. برای این منظور نمونه هایی از فولاد ساده کربنی CK60 را در نظر گرفته و عملیات آستنیته کردن ، کوینچ در محیز های مختلف ، برش قطعت و سختی سنجی بر روی آنها صورت گرفت. همچنین با استفاده از روش آنالیز فاکتور کوینچ ، سختی در آن نقاط با استفاده از هر شکل قدیم و جدید معادلات ، محاسبه و با نتایج اندازه گیری شده مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده بهبود قابل ملاحظه در پیش بینی سختی ها با استفاده از روش جدید و افزایش کارایی این روش می باشد.