سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه میرزاده تهرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

از ایرادات اساسی روش کارایی متقاطع صفر شدن احتمالی وزن های ورودی ها و خروجی ها در جواب بهین است. این امر باعث می شود آم ورودی های یا خروجی های هیچ نقشی در محاسبه مقدار کارایی متقاطع نداشته باشند. برای رفع این مشکل از ایده ی جلوگیری از صفر شدن وزن های بهین در روش های کارایی متقاطع استفاده شده است. بر اساس روش ارائه شده توسط نویسندگان این مقاله، یک مدل برنامه ریزی صفر و یک مختلط پیشنهاد شده است که قابل کاربرد در تمام روش های کارایی متقاطع است. در این مقاله نشان داده کی شود مدل صفر و یک مختلط پیشنهاد شده قابل تبدیل به مدل برنامه ریزی خطی است و ویژگی ها و روابط بین دو مدل توسط چندین قضیه بررسی خواهد شد.