سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر نیرومند فام – دانشگاه تربیت مدرس
محمد کاظم شیخ الاسلامی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروز شناسه نیاز مصرف کننده‌ها نقش بسزایی در ارائه سرویس به مشتری پا می‌کند. دیگر این مفهوم که برای رضایت مشتری تنها افزایش سطح سرویس کافی خواهد بود در حال منسوخ شدن است. مشتری کیفیت را تعریف می‌کند و سازمان‌ها چاره‌ای جز این ندارد که کیفیت را از دریچه دید مشتری بنگرد. امروز دیگر کیفیت به مفهوم انطباق با استانداردها نیست بلکه می‌توان آن را انطباق با خواست مشتری تعریف کرد. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده بود تا براساس آن کیفیت و مشخصه‌های موجود در یک محصول را معین نمود. یکی از موارد مهم در صنعت برق کیفیت و قابلیت اطمینانی است که مصرف‌کننده دریافت می‌کند امروز ارائه کیفیت و قابلیت اطمینان دریافتی مصرف‌کننده بر اساس خواست او بیش از گذشته احساس می‌گردد. این مقاله برای شناسایی نیازهای مصرف کننده‌ها استفاده از مدل کانور را ، پیشنهاد می‌کند و در ادامه برای این که این خواسته‌ها برای شرکت‌های توزیع در رأی‌دهندگان سرویس قابل فهم باشد این خواسته‌ها را به درخواست‌های برای نصب ادوات مختلف نگاشت می‌کند و از طریق بهینه سازی این خواست‌ها در کنار دیدگاه ارائه دهنده گان سرویس و هزینه‌ها، سطح ارائه نیازهای مصرف کننده‌های مختلف به صورت نیاز به نصب ادوات مختلف بیان می‌شود.