سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزالله سلطانی – سرپرست دستگاه نظارت شرکت مهندسی مشاور دزآب
غلامرضا روحی نژاد – کارشناس بخش نظارت شرکت مهندسی مشاور دزآب
غزال جیحون – کارشناس مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

گسترش وسایل ارتباطی در جهان اطلاعاتی امروز سبب گردیده است تا پیشرفت علوم و اختراعات و اکتشافات گوناگون علمی – فنی در دانش بشری ابعاد جهانی یابد جهان علم و فن امروزین دیگر دنیای پهناور و ناشناخته دیروز نیست . این جهانی کوچک است که بعد مکانی در آن دیگر مصداقی ندارد و دانش در آن بعدی زما نی یافته است. محصور ماندن در مکان یعنی ماندن در زمان و دور ماندن از قافله ای که سریع به پیش می تازد . پس باید مدام در جریان تجربیات تازه ای قرار داشت تا بتوان همراه با آخرین دستاوری های علمی و فنی گام برداشت. مقاله حاضر مجموعه متنوع ی است که در دو بخش عمده س نگدان هها و بتن عرضه می گردد . در بخش نخست، تأثیر سنگدانه ها به لحاظ فیزیکی و شیمیایی در بتن به بحث گذاشته شده و در بخش دوم شامل خواص بتن و عوامل مؤثر بر کیفیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . از آنجا که حدود هفتاد، هشتاد درصد مجموعه بت ن ها را مصالح سن گی تشکیلمی دهند و به منظور داشتن یک بتن با کیفیت بالا در انتخاب نوع مصالح و نسبت آن به سیمان مصرفی دقت فراوان باید نمود . نوع سنگدانه ها نباید جذب آب زیاد داشته باشد . این گونه مصالح تأثیرمستقیم روی کاهش مقاومت فشاری بتن ها دارند . از بین مصالح سنگی که در س اخت بتن مصرف می گردد، ماسه از اهمیت خاصی برخوردار است . چنانچه این ریزدانه دارای یک دانه بندی خوب باشد، با مصالح درشت دانه خوب مخلوط شده و فضاهای خالی را پر می کند . ماسه خوب، ماسه ای است که دارای منحنی دانه بندی استاندارد بوده و بخصوص ریزدان ههای موجود در آن به اندازه کافی و نه بیشتر و یا کمتر باشد .