سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای هرمزگان
مهرانگیز کافی – برق منطقه ای هرمزگان
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی جهت یافتن نقاط حساس شبکه از دیدگاه ولتاژ باسهای شبکه با استفاده از تئوری حساسیت الکتریکی ارائه گردیده است . ایده اصلی این روش بر اساس تغییرات پروفیل ولتاژ شبکه نسبت به تغییرات توان راکتیو در باسهای مصرف می باشد . برای رسیدن به این هدف ماتریسی تحت عنوان ماتریس حساسیت معرفی میگردد که عناصر آن نشان دهنده چگونگی تغییرات ولتاژ نسبت به تغییرات توان راکتیو شبکه می باشد . این ماتریس علاوه بر اینکه قادر به بیان وضعیت قابلیت اطمینان شبکه است ، قادر به تعیین نقاطی از شبکه است که تغییرات توان راکتیوآن نقاط تاثیرات زیادی در بهبود پروفیل ولتاژ یا پایداری شبکه می گردد که از این ویژگی میتوان در خازن گذاری مناسب به منظور بهبود پروفیل ولتاژ
شبکه استفاده کرد . روش ارائه شده برروی شبکه ۱۰ باس IEEE و فیدرهایی از شبکه استان هرمزگان آزمایش شده است که نتایج حاکی از مطلوب بودن روش می باشد