سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دان
مرتضی حسینی – استادیار دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این تحقیق جداسازی بنزن ازآب در امولسیون بنزن در آب با استفاده از میدان الکتریکی غیر یکنواخت تحت جریان متناوب AC) مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه اثرات دما و ولتاژ بر راندمان جداسازی بررسی شده است. مشخص شد که روش میدان الکتریکی غیر یکنواخت می تواند روش مناسبی برای جداسازی روغن از امولسیون روغن در آب باشد و در شرایط آزمایشگاهی توانسته شد در یک ولتاژ و دمای بهینه به یک نتیجه مطلوبی دست یافت. بر پایه این آزمایشات ، حدود % ۹۰ بنزن حاصل از امولسیون در کمتر از ۱۰ دقیقه جداسازی شد.در مقاله پیش رو، بنزن به عنوان فاز پراکنده و آب به عنوان فاز پیوسته استفاده می شود