سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا دوکوهکی – رئیس مرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی فجر
مهرداد افشار – رییس تضمین کیفیت پتروشیمی فجر
عبداله علی پناه – رییس مهندسی فرآیند پتروشیمی فجر
ضیاءالدین جلالی – کارشناس مهندسی فرآیند پتروشیمی فجر

چکیده:

جمعیت کره زمین تا چند دهه دیگر به حدود ده میلیارد نفر خواهد رسید، با رشد جمعیت نیاز جهان به مواد غذایی نیز تشدید می شود و تامین این نیاز، تنها در سایه پیشرفت تکنولوژی و مدیریت منابع آب امکان پذیر می باشد. کاهش بارندگی در چند سال اخیر در کشور ، سبب پائین آمدن سطح آب رودخانه کارون شده است. شرائط بصورتی است که بین مجتمع های پتروشیمی و تامین آب شرب شهرها رقابت بوجود آمده و در این شرائط تنها راه حل منطقی درمجتمع های پتروشیمی استفاده مجدد و اقتصادی از جریانهای املاح بالا (High TDS پس از تصفیه، جهت جایگزین نمودن بخشی از آب کارون می باشد. .انجام اقدامات مدیریت مصرف بهینه و حفاظت از منابع آب.در بخش صنعت و خدمات، بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن، کاهش مصرف آب صنعتی از راههای مدیریت مصرف آب در بخش صنعت می باشد. در این راستا کلیه دورریزهای مجتمع پتروشیمی فجر شناسایی و جهت بازیافت آنها برنامه ریزی مناسب صورت پذیرفته است. یکی از جریانهایHigh TDS در مجتمع ، مربوط به پسابهای روغنی تصفیه شده با نمک بالا بادبی حدود۴۰۰m3/h می باشد که از نظر کیفی شرایط بسیار نامناسبی را دارا می باشد. در این تحقیق ابتدا مطالعات منطقه ای جهت بررسی ضرورت آب صنعتی و آب کشاورزی صورت گرفته سپس کیفیت پسابHTDSبطور کامل مشخص و سپس امکان بازیافت پساب جهت تولید آب صنعتی Permeateهمچنین آب قابل استفاده در آبیاری فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به منظور کاهش برداشت آب از رودخانه کارون مطالعه شده است.