سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت اله محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه تهران
میثم ساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه تهران
فاطمه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه تهران

چکیده:

کمبود مواد اولیه واقعیتی است که توسعه پایدار صنایع چوب و کاغذ کشور را با چالشهای عدیده ای رو برو کرده است ازاین رود به اعتقاد صاحبنظران رفع آن نیازمندشناخت پتانسیل ها و تدوین برنامه های جامع و اصولی است مشکلات زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه چوب و کمبود این مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ و کشور را با بحران های جدی روبرو ساخته است و برخی ازمحققان و متخصصان صنایع را بران داشته تا بهدنبال راه حلهای اصولی و دراز مدت برای تامین مواد اولیه این صنایع باشند. دراین راستا دراین مقاله ابتدا مهمترین پسماندهای کشاورزی مستعد برای استفاده در صنایع چوب و کاغذ همچون باگاس، کاه غلات، کلزا و سایر منابع بررسی شدند و سپس در رابطه با مزایا و معایب کاربرد آنها دراین صنعت بحث شده است.