سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمان قربانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و م
مهدی مفتاح هلقی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالمجید ایزدپناه – عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه گلستان

چکیده:

فرسایش و رسوبگذاری مسأله ای است که امروزه در ایران و جهان مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. از جمله این مشکلات پر شدن مخازن سدها در اثر رسوبهایی که توسط رودخانه ها حمل می شوند و همچنین آلودگی منابع آبی در اثر رسوباتی که مواد شیمیایی مضری با خود حمل می کنند، می باشد. برای مقابله با این مشکل از گذشته تا کنون راهکارهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در چند دهه ی اخیر روشی با عنوان منشأیابی یا انگشت نگاری مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است که اساس آن یافتن منشا رسوبات رودخانه با استفاده از خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و … بوده تا با یافتن منشأ و تثبیت آن بتوان از ورود رسوبات به رودخانه ها تا حد زیادی جلوگیری شود. در تحقیق حاضر هدف منشایابی رسوبات رودخانه لولم از شاخه های رودخانه پاچنار در استان گلستان بود که با استفاده از کانی های رسی موجود در نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که رسوبات این رودخانه از تپه های لسی و غیر لسی اطراف رودخانه سر چشمه می گیرند.