سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضوان جوارانی – کارشناس ارشد زمین شناسی ،استاد راهنما ،پژوهشکده تعلیم و تربیت،کرمان
حمیده سپهری زرندی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی ،استاد مشاور،پژوهشکده تعلیم و تربیت ،کرما
فائزه حسینی – پژوهشگران،دانشجو،پژوهشگران تعلیم و تربیت ،کرمان
زینب السادات حسینی – پژوهشگران،دانشجو،پژوهشگران تعلیم و تربیت ،کرمان

چکیده:

بررسی توزیع پتانسیل سرب و روی کشور در علم زمین شناسی و شناخت پراکندگی بیماری از دیدگاه پزشکی نگرش جدیدی را به مشترکات این دو علم به منصه ظهور می رساند . وجود سرب و روی در نواحی متالوژنی کشور با هر نوع ژنز و در دسترس بودن زیستی آن در کمیت های مختلف چه به صورت (over dose که مورد توجه علومی چون زمین شناسی پزشکی ، بهداست محیط و پزشکی رایج است ) و چه به صورت (lov dose که مورد توجه علم پزشکی است) انجاد اختلال رفتاری و جسمی می نماید که باعث ظهور علایم خاصی در جسم و روان با شدت مختلف می گردد. نقشه هایی که از بررسی تلفیقی اطلاعات مجزا در محورهای اصلی علوم فوق الذدکر به دست آمده است معرف رابطه مناطق جغرافیای کشور و مجموعه علائم ایجاد شده از خفیف تا شدید در ساکنین آن مناطق می باشد.)رحمانی- حدیدی 86) به منظور ارائه روشی سریع با استفاده از انحلال جزئی (Partail Dissolion ) در اکتشافات ژئو شیمیاییناحیه ای رسوبات رودخانه ای ؛ تحقیقاتی کاربردی با برداشت تعداد 14 نمونه رسوبات رودخانه ای که از پائین دست رگه سرب وروی و مس شناخته شده ای واقع در منطقه جنوب کرمان انجام پذیرفت . ازهر یکاز نمونه ها تعداد 4 نمونه مشابه؛ جمعاً 56 نمونه ؛ پس از آماده سازی با اسد نیتریک 5% ؛ 10 % ؛ 15%؛ و 20%در معرض انحلال جزئی قرار گرفت . جزء محلولنمونه ها توسطدستگاه آی.سی.پی. (ICP.AES ) برای 12 عنصر آرسنیک ، روی ، کادمیم، سرب، کبالت، نیکل ، آهن، منگنز، منیزیم، کلسیم، مس، و آلومینیممورد تجزیه قرارگرفتند . نتایج حاصله نشان داد که اسید نیتریک 5% به خوبی می تواند در آشکار نمودن کانی سازی سرب، روی و مس منطقه با این روشمورد استفاده قرار گیرد.