سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل الله معینیان – ph.D دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده بهداشت دامغان گروه بهداشت محیط
غلامرضا قائینی – MSc
حوریه کلالی – BSc
عالمه لطیفی – B.Sc

چکیده:

یکی از مهمترین روشهای فراوری زباله های شهری بازیافت ان به صورت ورمی کمپوست است در نتیجه این فرایند علاوه برکاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی مقادیر قابل توجهی کود آلی به نام ورمی کمپوست تولید می شود ورمی کمپوست فرایند تولید کود آلی با استفاده از کرم های خاکی می باشدکشور ایران سالیانه فقط از منابع زباله های شهری توان تولید بیش از 4 میلیون تن کود ورمی کمپوست را دارا می باشد هدف این تحقیق بررسی ورمی کمپوست پسماند گیاهی انتخابی زباله ی شهری با و بدون لجن بیولوژیکی با استفاده از کرم خاکی بومی دامغان و تعیین پارامترهای مهم این فرایند بوده است دراین پروژه با استفاده از کرمهای خاکی بومی دامغان و با کاربرد دو بستر حاصل از پسماند گیاهی انتخابی زباله ی شهری دامغان با و بدون لجن بیولوژیکی کود تولید کرده و آن را از نظر مواد مغذی N,P مواد الی ، رطوبت PH,EC دما، خاکستر، کربن و کلیفرم کل و مدفوعی مورد بررسی قرار دادیم بارگذاری بصورت هفتگی و عمل نمونه گیری و انجام آزمایشات تقریبا سه تا چهار هفته یکبار انجام گرفته است. پس از حدود 50 روز از شروع فرایند درهر دو بستر 100درصد پسماند گیاهی انتخابی و بستر 50 درصد پسماندگیاهی انتخابی و 50 درصد لجن بیولوژیکی به ترتیب کمپوستی با مشخصات کمپوست رسیده با ویژگیهای زیرحاصل شد دمای حدود 22و 25 درجه سانتی گراد رطوبت حدود 68 و 71 درصد مواد آلی حدود 17 و 16 درصد خاکستر حدود 57 و 67 درصد کربن حدود 23 و 18 درصد ازت حدود 1/9 و 1/38 درصد نسبت C/N حدود 16 و 13 فسفات حدود 0/79 و 1/82 میلی گرم در لیتر هدایت الکتریکی حدود 769 و 657 PHحدود 7و 7/5 کلیفرم کل با MPN حدود 25 و 44 و کلیفرممدفوعی با MPN صفر و صفر