سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه برکاتی – کارشناس ارشد دپارتمان مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا
حسین علیدادی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی اصغر نجف پور – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
امیرحسام حسنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با گذشت زمان و با توجه به محدودیت های منابع آبی استفاده از فاضلاب تولیدی در دهه های اخیر مسئله روز دنیا بوده است یکی از روشهایی که در سالهای اخیر در امر تصفیه فاضلاب مورد توجه خاص متخصصین امر قرارگرفته است استفاده ازصنایع سبز در امر تصفیه فاضلاب می باشد دراین میان استفاده از گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است گیاهان از آنجا که می توانند رد سطح سوسیعی رشد کرده و با هزینه های کمتری نسبت به سایر روشهای تصفیه بیولوژیکی فلزات سنگین را جذب کننده و برعکس سیستمهای مصنوعی ضرری برای محیط زیست ندارند بسیار مقرون به صرفه هستند استفاده از سیستم وتیور برای امرز تصفیه فاضلاب یک روش جدید می باشد سیستم وتیوریک روش سبز ساده عملی و کم هزینه می باشد دراین مطالعه دو پایلوت صحرایی بصورت سیستم وتلند با جریان سطحی ساخته شد دریک پایلوت گیاه وتیور و در پایلوت دیگر گیاه نی کاشته شد زمان ماند هیدرولیکی درنظر گرفته شده دراین تحقیق 21، 14، 7و2 روز می باشد الگوی جریان بصورت پیوسته است مدت نمونه برداری و اجرای آزمایشها دو فصل بود که فاضلاب خروجی از پایلوت ها از نظر موارد فیزیکی و شیمیایی و میکروبیمورد سنجش قرارگرفتند و تاثیر دو گیاه در تصفیه فاضلاب مورد مقایسه قرارگرفت.