سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیرالسادات حسینی – دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور،و شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
محمد تقی عاملی – دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور،
حمید جوادی – دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور،
مجتبی شیوایی – دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور،

چکیده:

در این مقاله حداکثر استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به کمک خودروهای هیبریدی برقی برای کاهش هزینه و آلودگی،در یک سیستم مرکب از شبکه برق و شبکه حمل و نقل ارائه شده است. خودروهای برقی به دو صورت مصرف کننده و منبعانرژی مدل شده اند و مدل شبکه هوشمند نیز به جای شارژ رندم به کار گرفته شده است. مدل شیفت بار نیز برای شارژ خودروها ارائه و نتایج آورده شده است. این مدل به کاهش هزینه و آلودگی چمشگیری منجر نمی شود به خصوص در شبکه مرکب حمل و نقل و قدرت، تاثیر مثبت آن بسیار کم است لذا از مدل شبکه هوشمند استفاده می شود. شبیه سازی ها بهکمک الگوریتم ژنتیک با 42 کروموزوم به طول 01 انجام و روش Min-Max برای دو هدفه کردن بهینه سازی استفاده شده است. نتایج مناسبی در زمینه کاهش هزینه و کاهش آلودگی حاصل شده است. هر چند هزینه ساخت نیروگاههای خورشیدی و بادی با توجه به شدت نور خورشید و یا سرعت باد منطقه معمولا قابل توجه و زیاد است اما به طور کمی نشان داده می شودکه این هزینه بعد از مدت نسبتا کوتاهی باز خواهد گشت.