سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی ریاضی – شرکت برق منطقه ای تهران، ایران
احمد افتخاری – نیروگاه بعثت ایران
کاملیا چهره عالم – شرکت برق منطقه ای تهران، ایران
مهدی کریمی – مرکز تحقیقات نیرو، ایران

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس و معیارهای نادرست توسعه که فقط رشد اقتصادی آن در نظر گرفته می شود بدون آنکه از مسایل زیست محیطی ناشی از آن نظیر افزایش آلودگی، ایجاد ضایعات و تخریب محیط زیست سخنی به بیان آورده شود، عدم محاسبه هزینه های زیست محیطی در قیمت تمام شده محصول
که در نهایت تفکر رایگان پنداشتن محیط زیست را بدنبال دارد و همچنین استفاده نادرست از منابع و عدم توجه به نسلهای آینده همه و همه سبب گردیده اند که امروزه حفظ محیط زیست در کانون توجه انسانها قرار گیرد . امروزه دیگر مسئله حفظ محیط زیست یک مسئله منطقه ای یا محدود به مرزهای یک کشور نیست بلکه یک مسئله جهانی می باشد . در نتیجه یک حرکت هدفمند جهانی را می طلبد .
حفاظت از محیط زیست از دو بعد دارای اهمیت است یکی بعد کیفری و قانونی حفاظت از محیط زیست و دیگری بعد پیشگیری و جلوگیری از آلودگی آن . جنبه کیفری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک تخلف زیست محیطی با توجه به معیارهای قانونی ملی یا بین المللی صورت پذیرد . در آن صورت اگر چه با متخلفان برخورد قانونی می شود و جریمه یا خسارت وارده به محیط زیست از آنها دریافت می گردد اما آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است جلوگیری از تخریب منابع یا محیطی است که ممکن است سالیان سال طول بکشد تا جایگزین گردد . بنابراین علاوه بر لزوم جنبه کیفری برای برخورد قاطع با متخلفان از آنجائیکه همیشه پیشگیری قبل از ابتلا بهترین درمان است لذا شیوه کیفری نیاز مورد نظر را بطور کامل برآوره نمی نماید . جلوگیری و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و همچنین مصرف بی رویه و بدون برنامه منابع نیازمند یک نگرش سیستمی است این نگرش در پی مطرح شدن مباحثی از قبیل توسعه پایدار و دهکده جهانی و لزوم جهانی فکر کردن به مسئله محیط زیست و منطقه ای عمل کردن برای حفظ محیط زیست به وجود آمده است .
نگرش سیستمی به مسئله محیط زیست نیازمند به یک سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد و لازم است به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی از جمله سیستمهای کیفیت، مالی و درآمد، ایمنی و بهداشت و همچنین سیستمهای انگیزشی کارکنان به مرحله اجرا درآید . اما برای ایجاد یک سیستم مدیریت زیست محیطی به یک الگو یا مدل برای اجرای صحیح آن نیازمندیم . استانداردهای سری ایزو ۱۴۰۰۰ برای دست یابی به این منظور و ارائه یک مدل یا الگوی مناسب در سال ۱۹۹۶ توسط کمیته فنی ۲۰۷ سازمان بین المللی استاندار سازی (ISO TC 207) به تصویب رسید . این استاندارد در سال ۱۳۷۷ توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ترجمه و با عنوان ایران ایزو : ۱۴۰۰۱ ۱۳۷۷ منتشر گردید .