سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی شیخ بهایی – مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز
عطیه نداف – کارشناس ارشد پژوهش
سیدمحمد علوی – مدیرعامل شرکت اندیشه ابرار

چکیده:

امروزه بهره وری از عوامل مهم مزیت رقابت در سازمان ها است و توسعه اقتصادی بدون اطلاع از وضعیت بهره وری و بهبود مستمر آن دشوار می باشد. یکی از راههای بهبود بهره وری استفاده از نظام علمی مدیریت بهبود بهره وری است این نظام اجرای چرخه ای مستمر و پایانناپذیر مشتمل بر چهار گام می باشد اول اندازه گیری بهره وری ، دوم ارزیابی و تحلیل وضعیت بهره وری ، سوم برنامه ریزی بهبود و چهارم اجرای برنامه هایبهبود می باشد. استقرا ر و پیاده سازی نظام مدیریت بهبود بهره وری درمنطقه چهار عملیات انتقال گاز نیازمند پاسخ به پرسشهای اساسی زیر بود: چه شاخصهایی برای ارزیابی بهره وری در سطح منطقه چهار عملیات انتقال گاز موثرند؟ کدامیک از این شاخصها مهم ترند؟ اندازه شاخصهای مهم در پنج سال گذشته چیست؟ عوامل موثر دراندازه شاخصها در پنج سال گذشته چه می باشد؟ راهکارهای بهبود بهره وری درمنطقه چهار عملیات انتقال گاز کدام است؟