سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رادمهر – کارشناس ارشدکارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

بانک مرکزی به نهادی اطلاق می شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها این بانک به عنوان ب ازوی پولی دولت عمل می کند، ولی در برخی از کشورها این بانک مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی بتواند سیاست های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی دولت و بر اساس مصال ح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و در قبال آن نسبت به نتایج این سیاست ها پاسخگو باشد. شواهد تجربی بسیاری مبنی بر وجود رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم در کشور های توسعه یافته به دست آمده است، در حالی که که در کشور های در حال توسعه به علت مشکلات ساختاری و نهادی بسیار، هیچ گونه رابطه معنی داری بین این دو متغییر یافته نشده است