سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حسن نیا, – گروه مدیریت,واحد علی آباد کتول,دانشگاه آزاد اسلامی,علی آباد کتول,ایران
مجید نصیری – گروه مدیریت,واحد علی آباد کتول,دانشگاه آزاد اسلامی,علی آباد کتول,ایران
مجید نصیری – عهده دار مکاتبات

چکیده:

در اقتصاد نوین، دانش به عنوان عامل راهبردی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار یک قدرت محسوب می شود، اما صرف برخورداری از دارایی های دانشی، قدرت آفرین و ارزش آفرین نیست، بلکه تسهیم و اشتراک آن با دیگر اعضای درون سازمانی و برون سازمانی زمینه خلق دارایی های دانشی جدید و ارزش آفرین را فراهم خواهد ساخت. دانش عامل اصلی برتری رقابتی است واشتراک دانش عنصر کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است. اشتراک دانش پدیدهای اجتماعی است و به تعاملات انسانی بازمی گردد دانش هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. پویایی اقتصاد نوین مستلزم این است که پژوهش گران در عرصه های گوناگون اقدام به تولید سریع دانش نمایندوازطریق اشتراک دانش به کسب و کاربردآن اقدام نمایند .