سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر مرشدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدکاظم علوی پناه – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

وجود تاسیسات زیربنایی مهم کشاورزی پروژه های عمرانی صنعتی، شهری، و نیاز اجتماعات واقع در حاشبه رودخانه کارون به آب و رسوب این رودخانه زیانهای ناشی از تغییرات ژئومورفولوژیکی تغییرات گسترده پیچان رودها در مسیر رودخانه و نقش انها در تغییرات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی سبب ایجاد تئوری بررسی شدت نوع و میزان تغییرات این رودخانه شده است محدوده موردمطالعه قسمتی از رودخانه کارون واقع در استان خوزستان می باشد که بطول 364 کیلومتر از شوشتر اغاز شده و تا اروندرود امتداد دارد این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای لایه های GIS مطالعات میدانی بررسی امار اقلیمی و هیدرولوژیکی شدت و نوع تغییرات حاشیه کارخانه به مساحت حدود 4000 کیلومتر مربع بررسی شده است. تغییرات ژئومورفولوژیک این بازه ار رودخانه به مدت 52 سال از 1955 تا سال 2007 مورد انالیز قرارگرفته است و از تصاویر ماهواره های لندست ، ASTER,IRS عکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی استفاده شدهاست.